This web site communicates and informs on the architectural project, research, cultural and formative activities of lalineabiancastudio
Lalineabiancastudio Berlino Roma Siracusa - fondatore / founded by Rosario Marrocco
What we should do is set a new pattern in Research, Careers and Education. We need to rework what has been considered up until now. A new center has been created: lalineabiancastudio, Berlin-Rome-Syracuse. This is not just architecture, images and research, but a program that fully embraces all aspects of scientific and creative thought. Combining  disciplines and knowledge, thus causing interactions among them, surpassing limits and  borders, simultaneously stimulating the scientific and artistic exponents. To see beyond, in the physical and abstract space
LAST UPDATE May 14th 2011
mission architettura ricerca formazione
cultura
PHILOSOPHY / FILOSOFIA   lingua latina Ελληνικά english deutsch español हिन्दी shqip pусский فارسي magyar italiano
history / storia
contributes / contributi
collaborate / collabora
advertising / pubblicità
press review / rassegna stampa
CONTACT / CONTATTI                                                                                                          tel/fax +39.06.97994748  |  info@lalineabiancastudio.com  |  ufficiostampa@lalineabiancastudio.com  |  direzione@lalineabiancastudio.com

philosophy / filosofia shqip

Lalineabiancastudio
International Conference
ROME November 24th 2009


7 OBJEKTIVAT
1.Interpretimi shfaqjes së një Qëndre Studimi, që investon vende kaq të "largëta" duke i globalizuar por gjithnjë duke mbajtur me kujdes identitetin lokal.
2.Pasuria dhe potenciali i "kokave mendimtare të maturuar dhe të bardha" dhe të kokave të rinisë të mbushura me entuziazëm, në gjëndje të dialogojnë dhe të veprojnë me respekt reciprok dhe me synimin që të rrisin dhe të rriten.
3.Origjinaliteti i bashkimit dhe i kërkimit ndërdisiplinor dhe i kontaminimit mes llojeve të ndryshme artistike, kulturore dhe intelektuale, përveç hibridimit ( të mundshëm) mes artit dhe shkencës që ka si rrjedhojë një projektualitet profesional dhe social të ndërgjegjshëm dhe të një formimi avanguardist.
4.Kërkimi si element themelor dhe themelues.
5.Origjinaliteti formues, i kushtëzuar nga pasuria i ofertës ndërdisiplinore në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fushat.
Lalineabiancastudio's Project
Rome, Housing in Tiburtino III, 2010

Lalineabiancastudio
operon edhe si: laborator zhvillimi dhe kërkimi shkencor ndërdisiplinor,
laborator zhvillimi dhe kërkimi kontaminues mes llojeve shkencore dhe artistike,
laborator dhe studio profesionale dhe formimi.

Lalineabiancastudio aktualisht operuese në 3 sede: Romë. Sirakuza, Berlin e  themeluar nga Rosario Marrocco, asemblon dhe bashkon studiozë të shumtë, kërkues, profesionistë dhe artistë të nacionaliteteve të ndryshme, me një profil të lartë individual dhe heterogjen qoftë nga ana kulturale ashtu edhe profesionale, duke i afruuar, bashkuar dhe kontaminuar kontributet e tyre relative. Lalineabiancastudio në këtë mënyrë vendos Kërkimin jo vetëm si evolim natyral dhe vlerë të shtuar të krijimit dhe realizimit të projekteve dhe produkteve, por edhe si motorr dhe limfë të statutit tradicional të profesionit dhe të fushave të tij të ndërhyrjes.
Origjinaliteti i bashkimit dhe i kërkimit ndërdisiplinor dhe i kontaminimit mes llojeve të ndryshme artistike, kulturore dhe intelektuale
, përveç hibridimit (të mundshëm) mes artit dhe shkencës që ka si rrjedhojë një projektualitet profesional dhe social të ndërgjegjshëm dhe të një formimi avanguardist.
Lalineabiancastudio
merret me sektorët që i përkasin projektimit dhe komunikimit në të gjitha fushat profesionale të lidhura me të, duke zhvilluar, hetuar dhe kërkuar njëkohësisht lidhjen dhe bashkimin e fortë mes zhvillimit-kërkimit dhe profesionit.
Në brëndësi të lalineabiancastudio fenomenet-dhe fenomenologjitë e ndërlidhura - të studiuara dhe të trajtuara të cilat janë Hapësirë Imazh dhe Tingull janë të plazmuara sipas një koncepti dhe një ideje, që përmban satelitët relativë përkatës (arkitekturë, design, peisazh, grafikë, komunikim, multimedialiteti, audio, video, performancë dhe ngjarje : ose më mirë fushat e këtij trinomi njëpërfshirës të të gjitha kuptimeve dhe koncesioneve) sipas dy linjave të ndryshme operuese:
E para (e ashtuquajtur Y), kryen profesionalitetin në shërbim të shoqërisë, të komitentit, të publikut dhe të privatit. Kjo linjë profesionale i ofron panoramës socio-kulturore produkte dhe projekte tepër të kualifikuara dhe kualifikuese, në linjë me kërkesat më aktuale dhe tradicionale të tregut. Në këtë kuptim targeti dhe marketingu ofrojnë shkëndija krijimi, që- duke kapërcyer kufirin e kompeticionit dhe konkurrencës,- rikthejnë dobishmëri, konkretizim dhe efikasitet projektit/ prodhimit që ofrohet në treg.Projektet thelbësisht në linjë me kërkesat më aktuale të tregut dhe të kësaj shoqërie në trasformim, që fton ndonjëherë në një përfshirje kreative.
E dyta ( e ashtuquajtur X) i drejtohet individualitetit të projekteve dhe produkteve që janë në gjëndje të bëhen territore ekselence kreative, aty ku kërkimi dhe profesioni bashkohen duke i lënë vend projekteve, produkteve, shërbimeve dhe formimit në shkallë të lartë përsa i përket: Këkimit kreativ dhe shkencor, origjinalitetit dhe inovacionit. Në sigurinë e një globalizimi që do të bëjë diferencimin dhe vendit të mendimit, të territorit shpirtëror dhe të arsyes fizike, Uni i karaktereve të një Ndërtimi të Ri në të cilën anatomi, identitete kulturore dhe intelektuale, gjeografike dhe sociologjike, do të jenë -njëkhësisht- bashkë dhe bashkim i një fenomeni krejt të ri ( shkrimi i të cilit është aktualisht në përpunim), Lalineabiancastudio shikon të ardhmen duke tentuar të paraprijë pritje dhe dëshira.


Romë, Berlin - Janar / Prill 2009 - Prof. ark. Rosario Marrocco (Themelues i Lalineabiancastudio)


Lalineabiancastudio's Project
Italy, Office's Lilium Community, 2010

7 OBJEKTIVAT
6.Mjeti dhe strategjia e Lalineabiancastudio nëpërmjet një qarku sedesh që pret në mënyrë trasversale Europën (nga Neapolis Greke në zemër të kulturës kontemporane), përgjatë ortogonales të kësaj LINJE që nga Sirakuza mbërrin në Berlin duke u ndaluar edhe në Romë, qyteti i ndalur dhe i përkujdesjes ekstreme.
7. Komunikimi: efikas, minimal por në gjëndje të çukis mendime, vizione dhe vlera; i aftë të trokasë dhe të mirëpritet duke hyrë në majë të gishtërinjve, pa zhurmë por vetëm për të dëgjuar. Në këtë kuptim zhvillohet dhe fillon ai DIALOG i dëshiruar dhe i nevojshëm që do të çojë përpara Lalineabiancastudio.Një dialog i ndërtuar nëpërmjet një qarku fjalësh që kalojnë 15 gjuhë botërore të mbledhura në sitin e internetit të Lalineabiancastudio.


Lalineabiancastudio
International Conference
ROME November 24th 2009
Copyright © 2011 lalineabiancastudio di Rosario Marrocco architetto  P.I. 07927471008 - All Rights reserved
web site by lalineabiancastudio 2010