Lalineabiancastúdió

KÜLDETÉS ÉS KONCEPCIÓ
A lalineabiancastúdió székhelyei

A Lalineabiancastúdió aktuális helyszínei: Róma, Szirakúza és Berlin, alapítója és igazgatója Rosario Marrocco. A stúdió keretein belül számos kiváló tudós, kutató, szaktekintély és művész személyes és heterogén profilja egyesül kulturális és szakmai téren egyaránt, ezáltal kiterjesztve, közelítve és összegezve értékes hozzájárulásukat.

Műhelyek
A lalineabiancastúdió tevékenysége:
Tudományos fejlesztés és kutatási műhely
Tudományágak és művészeti ágak egyesítésének kutatása es fejlesztése
Szakmai/építészeti/ stúdió és képzési műhely

Tervezés Kommunikáció Kutatás és Szakma

A Lalineabiancastúdió tevékenysége felöleli az építészet és a kommunikáció szektoraihoz tartozó összes szakterületet, egyidejűleg vizsgálja, kutatja és fejleszti a szoros megfelelést és egységet a kutatás-fejlesztés és a szakma között.

Kutatás

Ily módon a Lalineabiancastúdió számára a Kutatás nem csupán a tervek és termékek megalkotása és létrehozása során létrejövő természetes evolúció és hozzáadott érték, hanem egyben inspirációs forrást is nyújt az Építészetben/Szakmában és annak beavatkozási területein.

Tér Kép Hang

A Lalineabiancastúdió kutatásait a Tér (Építészet, Design, Tájépítészet, stb.), a Kép (Virtuális terek, Grafika, Hipergrafika, Multimédia, Reklám, Non-profit kampány, Társadalmi célú hirdetések, Céges arculat stb.) es a Hang (hangos terek és tájak, audiovizuális berendezések, zaj és csend szenográfia, stb.) területen végzi, kiterjesztve azt egy innovatív hatékonyság érdekében.

Ezáltal a stúdió elkötelezettsége a különböző szakmai, kultúrális, földrajzi és intellektuális identitások egyesítésére, kifejezi a korlátok túllépésének szándékát. A Lalineabiancastúdió- ban tanulmányozott jelenségek, a Tér, a Kép és a Hang, egy alapkoncepció, alapgondolat körül formálódnak, ez a koncepció határozza meg a csatlakozó eszközöket (építészet, design, tájtervezés, grafika, kommunikáció, multimédia, audio, video, performansz, művészeti események: ideértve a fenti hármas minden lehetséges területét, és jelentését) amelyek két elkülönülő operatív vonal mentén rendeződnek el:

Az első
(Y),
szakmai szoláltatást nyújt a Társadalom, az ügyfelek, a magán- és közszféra számára.
Ez a szakmai vonal a szocio- kulturális panoráma számára magas színvonalú és minősègű termékeket és projekteket kínál, amelyek kielégítik a piaci követelményeket a legújabbaktól a hagyományosig. Ebben az értelemben a target és marketing kiindulási pontot jelentenek az invenció számára, amely -túllépve a piaci verseny és konkurencia korlátait- visszaadja a piacra kerülő projekt/termék érvényességét, hitelességét, konkrétságát és a hatékonyságát. A projektek alapvetően összhangban vannak a piac legaktuálisabb követelményeivel és megfelelnek a változó társadalom igényeinek, amely gyakran kreatív beavatkozásra szólít fel.

a második
(X),
olyan projektek és termékek meghatározására irányul, amelyek teret biztosíthatnak a kreativitásnak, egyúttal a kutatás és építészet találkozásának, amelyből magas színvonalú projektek termékek és szolgáltatások születnek a tudományos és kreatív kutatás, az eredetiség és az innováció tekintetében.Gondolatok, ötletek, elképzelések, amelyeket a kortárs társadalomból merítünk, amely egyre inkább a realitás és a képzelet, vágyak és absztrakció közötti dialektikában gyökerezik.Az elsődleges célja, a még ismeretlen terek elemzése, megismerése és megismertetése és a különböző létező illetve kialakuló műfajok és tudományágak közötti átfedések és interdiszciplinaritás felhasználása mint inspirációs forrás.

Képzési tevékenység
A kutatás- fejlesztés és az építészet viszonya –értelemszerűleg kibővítve- érvényesül a Képzési tevékenységben is.A lalineabiancastúdió törekvése, hogy egy új, dinamikusabb képzési formát fogalmazzon meg, amely a monodiszciplinaritás korlátain átlépve, nyitott a multidiszcipliniaritásból származó behatások felé.
Erre az alapvető és lényegi -bár látszólag illogikus és össze nem tartozó- elképzelésre alapul a lalineabiancastúdió képzési koncepciója.

Audiovizuális, interaktív és szenzoriális terek

A Lalineabiancastúdió mozgástere a színtér, vagyis a kulturális eseményeket életre keltő terek megtervezése, szervezése, és bármely ahhoz kapcsolódó művészeti megnyilvánulás megvalósítása, ez a stúdió számára még felfedezetlen, illetve nem teljesen befejezett beavatkozási területeket jelent.

A globalizáció

Hiszünk egy olyan globalizációban, amely egyesíti a spirituális gondolatot és a gyakorlati megvalósulást, ezekből egy Új Felépítményt hoz létre, amelyben a különböző autonómiák, a kulturális, intellektuális, földrajzi és szociológiai identitások együttesen és egyidejűleg, egy eddig ismeretlen jelenséget hoznak létre. A Lalineabiancastúdió a jövő várakozásainak és vágyainak megelőzésére törekszik.

Törekvések

A Lalineabiancastúdió 360 fokos kört ír le egy Térbeli és fizikai univerzum körül, amely magába foglal, felölel es mágaba olvaszt minden tudományos és művészeti területről érkező személyt, bármely országból.A geofizikai és/vagy virtuális felfogás- pontok sorozatát jelöli ki és írja le amelyek “ezt a vonalat” (ezt es nem bármely mást) alkotják, ezek a pontok gondolatban es metaforikusan abban a vonalban rajzolódnak ki, amely az eget es a tengert, az eget es a földet egyesíti.Tehàt a Lalineabiancastúdió-t alkotó emberek –ha úgy tetszik pontok- jelentőségüket nem különálló egységekként, hanem sokaságukban nyerik el. Ez nem csak a kulturális és intellektuális sokoldalúságot jelenti, hanem magát az indivídumot is.

A szervezet felepítése
A Lalineabiancastúdió felépítése jelenlegi állapotában:

Tudományos bizottság
Staff
Külkapcsolati referensek
Technikai referensek
Művészeti referensek
Alkotói Műhely, elnevezése: Superficie

7 Célkitűzés

1. Nemzetközivé tenni ezt a jelentős Tudományos Központot, amely egymástól “távoli” helyeket érint, globalizálni ezeket, különös figyelmet fordítva a helyi identitás megőrzésére (a Radio Rai 2009 február 2-ai Taccuino italiano című műsorában: Rosario Marrocco –a “Tudományos Központ/ Lalineabiancastúdió Műhely” téma kapcsán- kifejtette “Globali-localizzazione” koncepcióját)

2. A szellemi gazdagság és potenciál kiaknázása, amely az idősebb,tapasztalt szakemberek es a fiatal, lelkes tehetségek közötti párbeszéd és tapasztalatcsere során jön létre. A törekvés a szakmai továbblépésre illetve ennek elősegítésére, a kölcsönös tisztelet jegyében, szem előtt tarava mindemellett azt, hogy a gondolat és a zsenialitás életkortól független és nincsenek korlátai.

3. Az interdiszciplináris kutatás, és a különböző művészeti ágak, kultúrális és intellektuális területek egymásra hatásából létrejövő eredetiség, valamint a művészet és a tudomány összekötése, amely tudatosságot ébreszt az építeszeti tervezés során illetve szociálisan, és érvényesül a képzésben is.

4. A kutatás mint alapvető elem a szakmában. Ez garantálja a projektek és termékek (X) eredetiségét, amely a kultúrát és a kutatást “szolgaltatásként” nyújtja a társadalom számára. Ezzel egyidőben a KUTATÁS szót a következő értelemben használja:
“egy adott helyzet vizsgálata érdekében megszerzett új ismeretek, bizonyítékok, dokumentumok gyűjtése”

5. A képzés eredetisége, amely a különböző szakterületekről érkező, a képzésben résztvevő szakemberek: tanárok, docensek, konzulensek, előadók, szakértők tapasztalata által jön létre minden szinten és minden területen.

6. A Lalineabiancastúdió stratégiájának terjesztése a stúdió helyszíneinek hálózatán keresztül amelyek „műholdakként” kapcsolódnak egymáshoz, fedélzetükön a “küldöttekkel” egy vonal mentén amely Szirakúzátol Berlinig tart, es megáll Rómában, ezáltal keresztülvágva Európát (a Görögorszagi Neapolis-tòl a kortárs kultúra Központjáig).

7. A Kommunikàció: hatékony, minimális, közvetíti a gondolatokat, az értékeket és elképzeléseket, képes kopogtatni, ajtókat megnyitni és lábujjhegyen belépni úgy, hogy közben nem magáról szól hanem meghallgat. Ezáltal születik meg a PÁRBESZÉD amely a Lalineabiancastúdió-t előreviszi. Ez a konstuktív párbeszéd 18 világnyelv között folyik, amelyek a Lalineabiancastúdió weboldalán gyűlnek össze.


Berlin, Róma, Szirakúza, januàr-àprilis 2009
Prof.arch Rosario Marrocco
A Lalineabiancastúdió alapítójalalineabiancastudio home